top of page

Logopédia

Beszédfejlődési, kommunikációs zavarok, problémák esetén rendelkezésére állunk vizsgálatokkal, terápiákkal és tanácsadással.

Szolgáltatásaink:
 • logopédiai szűrővizsgálatok,

 • megkésett beszédfejlődés vizsgálata és terápiája,

 • beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálata / GMP és GOH / és terápiája,

 • pöszeterápia,

 • nyelvlökéses nyelés terápia,

 • orrhangzós beszéd terápia,

 • diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata és terápiája

 • "OVISULI-LOGOSULI" - iskolaelőkészítő foglalkozások / a gyermekek egyéni képességeihez tervezettek alapján/

 • Sindelar vizsgálat és fejlesztő program,

 • diszfónia terápia,

 • diszlexia és diszgráfia vizsgálata és terápiája,

 • tanulási zavarok kezelése / célzott felzárkóztatás különféle tanulási módszerek megismertetésével/ afáziás betegek egyéni és csoportos terápia ellátása

 • nem magyar anyanyelvű gyermekek komplex nyelvi fejlesztése

Dr. Tarnai Klára

Rendelési idő:

Kedd 15:00 - 19:00

Első alkalom: 9.500.- 60 perc

További alkalmak: 7.000.- 45 perc

Kiket várunk?

Mindazokat, akiknél azt tapasztalják, hogy a tünetek valamelyike, vagy egyszerre több is, tartósan fennáll.

 • nem beszél, vagy megkésett a beszédfejlődése,

 • hangokat nem, vagy hibásan ejti,

 • nehezen fejezi ki magát, kevés a szókincse,

 • helytelenül beszél, téveszti a szavak toldalékolását,

 • nehezen tanul és mond verseket, mesét, szöveget,

 • hallás után nehéz a beszédmegértése, nehezen jegyez meg dolgokat, vagy gyakran visszakérdez,

 • iskolakezdés előtt még téveszti az irányok, névutók használatát, az időbeli és síkbeli tájékozódása még bizonytalan, figyelme, feladattudata, feladattartása, emlékezete, szeriális képessége, kézügyessége még kialakulatlan

 • lassan és sok hibával olvas,

 • nem, vagy csak kevésbé érti meg az általa olvasottakat,

 • gyenge a helyesírása, vagy nehezen felismerhetően ír,

 • gyengén fogalmaz,

 • tartósan rekedt,

 • nyelvlökéses nyelésű,

 • orrhangzós beszédű,

 • idegen anyanyelvű és nehezen halad korcsoportja szerinti tanulmányaiban,

 • tanulási nehézsége van a sok gyakorlás ellenére is,

 • afáziás beteg és egyéni vagy csoportos terápiára van igénye.

bottom of page